Innowacje w Spółce KAMAR

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacji w Spółce KAMAR
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie: Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania: RPWM.01.03.02 Firmy w początkowej fazie rozwoju.
Cele projektu: Głównym celem projektu jest wdrożenie opracowanej technologii produkcji nowatorskiego systemu balustrad aluminiowych ALUXO Multi System do działalności Spółki.
Planowane efekty:  dzięki realizacji projektu nastąpi zakup urządzeń umożliwiający uruchomienie produkcji nowatorskiego systemu balustrad aluminiowych ALUXO Multi System, umożliwiającego dowolne kształtowanie balustrad pod względem estetyki i formy.
Wartość projektu: 904 086.90 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 624 040.47 zł